Przeszłość Starego Sącza sięga czasów zamierzchłych, pierwszego okresu naszej państwowości. Niektórzy powstanie Sącza przypisują jeszcze czasom Bolesława Chrobrego. Nie jest to pozbawione podstaw, bowiem wzdłuż Dunajca i Popradu prowadziła najłatwiejsza droga na Węgry i dalej na Południe Europy. Poprad bowiem przez przebicie się z południa na północ przez łuk Karpat stworzył dogodną drogę. Na tym szlaku do dnia dzisiejszego zachowały się takie strażnice ja Melsztyn, Czchów, Wytrzyszczka, Rytro, Muszyna i dalsze na terenie Słowacji. Pierwszą historyczną datą na jaką zwykł się powoływać Stary Sącz to rok 1257 (chociaż były i wcześniejsze), w którym to książę krakowsko – sandomierski Bolesław zwany Wstydliwym jako zastaw za posag wniesiony do Polski przez księżniczkę węgierską Kingę, zapisał jej Ziemię Sądecką obejmującą tereny w trójkącie: Biecz – Limanowa – Podoliniec (już na dzisiejszej Słowacji). Właśnie tu w centralnym miejscu trójkąta na dogodnym szlaku handlowym, po drodze do rodzinnych Węgier – Pani tych ziem Kunegunda lokuje dwa klasztory o regule franciszkańskiej męski i żeński (o regule Św. Klary). Od tego momentu Stary Sącz staje się ważnym ośrodkiem na tej niezbyt gęsto zaludnionej połaci Rzeczpospolitej. Jako miasto znajdujące się pod jurysdykcją klasztoru, żyło i rozwijało się u jego boku, przeżywało wzloty i upadki, cierpiało najazdy Tatarów i innych nacji, a także wojny domowe. Po aneksji dokonanej przez Austrię w r. 1770 i przyłączeniu Starego Sącza do tej monarchii, decyzją ówczesnego cesarza Józefa II odebrano Klaryskom władztwo nad miastem i okolicznymi wsiami. W 1782r. kasacji uległy również oba klasztory franciszkańskie. Męski klasztor już nigdy nie podniósł się. Klaryski przetrwały do dnia dzisiejszego. Mimo grabieżczej działalności, jakiej poddany został klasztor i przyległa świątynia, zachowały się w nich ogromne skarby kultury od średniowiecza po czasy współczesne.

Punkt Informacji Turystycznej rozpoczął swoją działalność początkiem 2013 roku. Obecnie wciąż jest w trakcie rozwoju i rozbudowy, dotyczy to również strony internetowej, która na bieżąco jest aktualizowana i rozbudowywana. Prosimy więc o uwagi i informacje o ewentualnych brakach lub błędach na stronie, jednocześnie za nie przepraszając.
Punkt mieści się w Rynku tuż obok Muzeum Regionalnego, (bliźniacza kamienica Domu na Dołkach) pod adresem Rynek 5. Informacja turystyczna połączona jest tam z „Galerią Pod Piątką”, Komisem Sztuki i Rękodzieła lokalnych artystów oraz sprzedażą map, widokówek i przewodników regionalnych, po bardzo okazyjnych cenach! Tak, więc w jednym miejscu zebrane zostało wszystko to, co turystę zainteresować powinno.
Celem funkcjonowania Informacji Turystycznej w Starym Sączu jest poprawa obsługi ruchu turystycznego w naszym mieście i gminie. Bardzo zależy nam na pozytywnym odbiorze naszego miasta przez wszystkich! Zarówno tych z odległych krajów jak i bliskich nam miast i wsi.
Stary Sącz ma ogromny potencjał wynikający z jego historii i położenia. Zabytki i ich historia oraz unikatowy na skalę Europejska Rynek, tworzą niepowtarzalny klimat, zauważalny przez każdego, kto do Starego Sącza zawita. Położenie w widłach dwu najpiękniejszych górskich rzek Małopolski (Dunajec i Poprad), w sercu Kotliny Sądeckiej otoczonej pasmami górskimi, w bliskim sąsiedztwie Słowacji sprawia, że jest to miasto idealne na bazę wypoczynkową.

kinematograf_logo

Co jest misją naszego Klubu Filmowego? Propagowanie szeroko rozumiane kultury filmowej. Prezentujemy zarówno dzieła cieszące się powszechny uznaniem, jak i dotychczas pominięte, a niewątpliwie wartościowe filmy. Nie tylko przypominamy najlepsze produkcje, ale również odkrywamy nieznane oblicze kina.
O prowadzącym: Filip Nowak. Rocznik 1990. Absolwent Filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie aktualnie piszę pracę doktorską. Fascynuje go historia kina polskiego oraz polskich mediów, ale również losy nieodkrytych kinematografii, takich jak zjawiskowe kino holenderskie czy osobliwe północnokoreańskie. Autor kilku artykułów o tematyce filmowej, redaktor tomu zbiorowego „Bękarty kinematografii” oraz współpracownik czasopism o tematyce audiowizualnej (m.in. „EKRANy”). Stały bywalec wybranych, polskich festiwali filmowych. Wysoko ceni sobie twórczość takich reżyserów jak Alex van Warmerdam, David Lynch czy Krzysztof Krauze.

IMO to galeria sztuki współczesnej i nowoczesne, wielowymiarowe miejsce spotkań i dialogu. Nazwa IMO ma różne odniesienia, przede wszystkim jest popularnym akronimem wyrażenia In My Opinion (ang. moim zdaniem). Dążymy do pokazania wielogłosowości współczesnego świata poprzez prezentację różnorodnych postaw artystycznych w wielu dziedzinach sztuki. Chcemy, aby IMO było miejscem debaty artystycznej i miejscem budowania wspólnoty.
Stary Sącz jest niezwykłym miastem, którego genius loci przyciąga artystów, a mieszkańcy są życzliwi i otwarci na kulturę. Odbywają się tu liczne festiwale: muzyczne (Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, Pannonica Festival, Sącz Jazz Festiwal), teatralne (Jesienny Festiwal Teatralny, Festiwal KAWKA) czy podróżnicze (Bonawentura). Od wielu lat Stary Sącz gości artystów z całego świata podczas letnich plenerów artystycznych. Galeria IMO jest niezależną jednostką działającą w ramach struktur organizacyjnych Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.
Pragniemy, aby galeria IMO łączyła cechy dynamicznego ośrodka dla lokalnej społeczności z działalnością o charakterze międzynarodowym. Chcemy, aby była miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców miasta i okolic oraz była celem kulturalnych wojaży osób z innych regionów i państw. Sztuka współczesna jest fascynująca i może łączyć: ludzi, instytucje, dziedziny. Wierzymy, że IMO stanie się miejscem tej integracji.`

IMO