PERYFERIADA Beskidzka Kanikuła Filmowa

      Jednym z kluczowych elementów doświadczania sztuki jest odkrywanie własnej tożsamości. Kim jestem, jaka byłam i jaki będę? Skąd pochodzę i dokąd zmierzam? Kto jest ze mną teraz, a kogo spotkam jeszcze na swojej drodze? Kino jest jedną z wiodących sztuk, która pomaga znaleźć odpowiedź na te pytania, nawet jeśli jako widzowie jesteśmy tego nieświadomi. Powszechnie znane jest pojęcie kina drogi, w którym droga rozumiana jest symbolicznie i oznacza proces przemiany bohaterów. Nie jest to gatunek, co pewna właściwość filmu. Ale takich pozagatunkowych kategoryzacji filmów mamy więcej w kinematografii: kino pogranicza, kino diaspory, kino kolonialne…. We wszystkich tych odmianach znaczące jest miejsce, ukazane bądź w jakiś sposób przywołane w filmie i jest kluczowe w kształtowaniu tożsamości i relacji bohaterów. Podążając tym tropem, z bagażem wieloletnich doświadczeń filmowych, bądź szerzej, kulturowych, podjęliśmy próbę wcielenia w życie Inicjatywy filmowej Peryferiada – Beskidzka Kanikuła Filmowa. Peryferie, tak jak wcześniej wymienione terminy odnoszą się do miejsca, ale określa pewną postawę, często w kontrze lub zwyczajnie odmienną względem tego co dominuje. Peryferiada wyprowadza nas z tak zwanej oblężonej twierdzy, stanu w którym to co inne i obce jawi się nam jako groźne. Peryferiada skłania nas do eksploracji i przyjęcia niejednokrotnie perspektywy nomada i podróżnika. To odnajdujemy w formule filmowej, która być może najpełniej obecnie oddaje naturę prowincji – w formule dokumentu filmowego, który w tej chwili, zwłaszcza w swojej współczesnej wersji, jest prawdziwą skarbnicą kulturową. Zupełnie odmienne oblicze prowincji dostrzegamy w kinie amerykańskim, w którym ten temat zawsze był znaczący, jeśli nie kluczowy w kształtowaniu narodowej tożsamości. Peryferiada wyprowadza nas z dużych miast na prowincję. Tym co najgłębiej wnika w prowincję jest filmowy dokument, który w tej chwili, zwłaszcza w swojej współczesnej wersji, jest prawdziwą skarbnicą kulturową.
Inicjatywa filmowa „Peryferiada. Beskidzka kanikuła filmowa jest dla nas nie tylko wyzwaniem organizacyjnym, ale przede wszystkim próbą nawiązania, za pomocą sztuki filmowej, komunikacji z widownią. Jesteśmy organizatorami, ale przede wszystkim współuczestnikami, którzy wraz z Wami, chcą wspólnie doświadczać kina i w ten sposób kreować tożsamość Peryferiady, czyli Beskidzkiej Kanikuły Filmowej.

Inicjatywa filmowa „Peryferiada. Beskidzka kanikuła filmowa jest dla nas nie tylko wyzwaniem organizacyjnym, ale przede wszystkim próbą nawiązania, za pomocą sztuki filmowej, komunikacji z widownią. Jesteśmy organizatorami, ale przede wszystkim współuczestnikami, którzy wraz z Wami, chcą wspólnie doświadczać kina i w ten sposób kreować tożsamość Peryferiady, czyli Beskidzkiej Kanikuły Filmowej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.