PERYFERIADA Beskidzka Kanikuła Filmowa

      Jednym z kluczowych elementów doświadczania sztuki jest odkrywanie własnej tożsamości. Kim jestem, jaka byłam i jaki będę? Skąd pochodzę i dokąd zmierzam? Kto jest ze mną teraz, a kogo spotkam jeszcze na swojej drodze? Kino jest jedną z wiodących sztuk, która pomaga znaleźć odpowiedź na te pytania, nawet jeśli jako widzowie jesteśmy tego nieświadomi. Powszechnie znane jest pojęcie kina drogi, w którym droga rozumiana jest symbolicznie i oznacza proces przemiany bohaterów. Nie jest to gatunek, co pewna właściwość filmu. Ale takich pozagatunkowych kategoryzacji filmów mamy więcej w kinematografii: kino pogranicza, kino diaspory, kino kolonialne…. We wszystkich tych odmianach znaczące jest miejsce, ukazane bądź w jakiś sposób przywołane w filmie i jest kluczowe w kształtowaniu tożsamości i relacji bohaterów. Podążając tym tropem, z bagażem wieloletnich doświadczeń filmowych, bądź szerzej, kulturowych, podjęliśmy próbę wcielenia w życie Inicjatywy filmowej Peryferiada – Beskidzka Kanikuła Filmowa. Peryferie, tak jak wcześniej wymienione terminy odnoszą się do miejsca, ale określa pewną postawę, często w kontrze lub zwyczajnie odmienną względem tego co dominuje. Peryferiada wyprowadza nas z tak zwanej oblężonej twierdzy, stanu w którym to co inne i obce jawi się nam jako groźne. Peryferiada skłania nas do eksploracji i przyjęcia niejednokrotnie perspektywy nomada i podróżnika. To odnajdujemy w formule filmowej, która być może najpełniej obecnie oddaje naturę prowincji – w formule dokumentu filmowego, który w tej chwili, zwłaszcza w swojej współczesnej wersji, jest prawdziwą skarbnicą kulturową. Zupełnie odmienne oblicze prowincji dostrzegamy w kinie amerykańskim, w którym ten temat zawsze był znaczący, jeśli nie kluczowy w kształtowaniu narodowej tożsamości. Peryferiada wyprowadza nas z dużych miast na prowincję. Tym co najgłębiej wnika w prowincję jest filmowy dokument, który w tej chwili, zwłaszcza w swojej współczesnej wersji, jest prawdziwą skarbnicą kulturową.
Inicjatywa filmowa „Peryferiada. Beskidzka kanikuła filmowa jest dla nas nie tylko wyzwaniem organizacyjnym, ale przede wszystkim próbą nawiązania, za pomocą sztuki filmowej, komunikacji z widownią. Jesteśmy organizatorami, ale przede wszystkim współuczestnikami, którzy wraz z Wami, chcą wspólnie doświadczać kina i w ten sposób kreować tożsamość Peryferiady, czyli Beskidzkiej Kanikuły Filmowej.